Kentsel Dönüşüm

Binanın Riskli Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Binanın Riskli Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Bir binanın riskli olup olmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumsal mimarlık, mühendislik ve inşaat şirketleri tarafından belirlenir. Yönetmeliğe göre, "bir binanın ekonomik ömrünü yitirmesi onu riskli hale getirmektedir" der. Ayrıca ağır risk taşıyorsa yıkılması ve yeniden inşa edilmesi gereklidir. Öte yandan binanın riskli olup...

Yerinde Dönüşüm Nedir

Yerinde dönüşüm kentsel dönüşümün en önemli parçalarından biridir. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu kabul edilen müstakil binanın ya da yapının yıkıldıktan sonra da aynı imarla yeniden aynı arsa üzerinde yapılmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla yerinde dönüşüm kavramında önemli iki nokta bulunmaktadır. Bunlar; Birincisi riskli olan binanın...

Kentsel Dönüşümün Sağladığı Avantajlar

Kentsel Dönüşümün Sağladığı Avantajlar

Apartman ve bina kültürünün kentlerimizde yaygın olduğu düşünüldüğünde riskin de ne denli fazla olduğu kestirilebilir; çünkü binalar birden fazla ailenin iç içe yaşadığı yaşam alanlarıdır. Dolayısıyla yıpranma süreleri daha kısadır. Kentsel dönüşüm için bu çok sayıdaki ailenin ortak bir kararla hareket etmesi zorunludur. Aksi halde içlerinden birinin rızasının...

Kentsel Dönüşümden Nasıl Faydalanabilirim

Kentsel Dönüşümden Nasıl Faydalanabilirim

Eğer siz de riskli bir alanda veya riskli bir binada oturduğunuzu düşünüyorsanız kentsel dönüşüm projelerinden faydalanmanız oldukça kolaydır. Her şeyden önce deprem risk raporu alarak binanızın riskli olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Deprem risk raporu, doğal afetlere karşı binanın dayanıksız olduğunu gösteren resmi belgelerdir. Dolayısıyla raporda, hedef yapının...

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm şartları çerçevesinde riskli binalar ya da riskli alan olarak kabul edilen yerlerdeki binaların yıkım süreçleri başlamaktadır. Kentsel dönüşüm şartlarının en önemlisi kentsel dönüşüme maruz kalacak olan binanın risk taşıması ya da riskli bir alanda olması şarttır. Kentsel dönüşüm sürecinde bina sahiplerine devlet tarafından özel destekler...

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır

Kentsel dönüşüm kapsamında devletin imar değişikliği yapmayı kararlaştırdığı alanlardaki yapı projeleri bu noktada önem kazanmaktadır. Kentsel dönüşüm çerçevesinde inşaat, mimarlık ve mühendislik şirketleri sizler adına başvuru yapabilmektedirler. Fakat burada şirket ile hak sahibi arasında bir vekaletname imzalanmalıdır. Sonraki aşamada ise şirket kentsel...

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak