Kentsel Dönüşümün Sağladığı Avantajlar

  • 10 ay önce
  • 1
Kentsel Dönüşümün Sağladığı Avantajlar

Apartman ve bina kültürünün kentlerimizde yaygın olduğu düşünüldüğünde riskin de ne denli fazla olduğu kestirilebilir; çünkü binalar birden fazla ailenin iç içe yaşadığı yaşam alanlarıdır. Dolayısıyla yıpranma süreleri daha kısadır.

Kentsel dönüşüm için bu çok sayıdaki ailenin ortak bir kararla hareket etmesi zorunludur. Aksi halde içlerinden birinin rızasının olmaması kentsel dönüşümün avantajlarından yararlanma noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

Kentsel dönüşümden faydalanacak olan bina sahipleri ya da hak sahipleri hem ekonomik olarak güçlendirilirler hem de finansal destek sağlanarak yaşam alanlarının dönüştürülmesi sağlanır. Kimi durumlarda ise muafiyetler şeklinde kendini gösteren avantajlar hak sahiplerinin ceplerinden daha az para çıkmasına yol açar.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Şartnamesi gereğince kentsel alandaki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi, zorunlu olan mimarlık, mühendislik ve inşaat desteğinden faydalandırılması sağlanmaktadır.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak